X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

OfficeWise. Een nieuwe en leuke manier van leren

0

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Welke cursus is voor mij geschikt?
OfficeWise is door iedereen te gebruiken die zich (verder) wil bekwamen in Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint of Outlook. Graag helpen wij u om de juiste keuze te maken. We doen dit aan de hand van profielen. Kijk welk profiel het best bij u past en lees dan het advies. Mocht u toch nog twijfelen of vragen hebben, neem dan even telefonisch contact op: 0182 - 633 123. We helpen u graag op weg.
 
Tempo
Probeer het tempo van de cursus erin te houden. Als de tussenpozen te groot worden, hebt u elke keer weer "opstarttijd" nodig. Volgt u een cursus voor uw werk, probeer dan binnen 2 maanden de cursus af te ronden. De combinatie werk-cursus zal u helpen om kennis en vaardigheden snel onder de knie te krijgen. Gebruik de overige tijd OfficeWise als naslagwerk of om uw kennis en vaardigheden op peil te houden.
 
Voordelig doorgroeien
Uit verschillende adviezen komt dat u na de basis misschien de cursus Gevorderd of Expert moet doen. Bij OfficeWise valt dat onder Doorgroei. Groeit u door van Basis naar Gevorderd of van Gevorderd naar Expert, dan betaalt u slechts € 27,50 per cursus.

Aanbevolen leerplan
Om u richting te geven, is een Leerplan opgesteld. Dit Leerplan gaat uit van alle mogelijke stappen, dus ook van een toets. Doet u geen toets, dan valt in uw Leerpaln die stap er uiteraard tussenuit. U kunt zelf bepalen om een cursus sneller of langzamer te doen.


 

De verschillende profielen
Ik wil (verhalen) schrijven.

Dan kunt u het best de cursus Word volgen op Gevorderdenniveau. Gebruikt u Word nog niet zo intensief of bent u onzeker of u het voldoende beheerst, start dan met de Basis. Wilt u Word gebruiken om een verslag maken over uw vakantie of reis, dan leert u in de cursus ook om foto's in uw verhaal op te nemen.
 
Ik wil goed inzicht krijgen in mijn kosten.
Dan is Excel de cursus die u nodig hebt. Excel blijkt vaak nog erg onbekend. In dat geval kunt u het beste met de Basiscursus Excel beginnen. U leert dan hoe u kunt rekenen met Excel, maar ook hoe u e.e.a. logisch opzet, zodat u goed inzicht hebt.
 
Ik zit in het bestuur van een vereniging.
Wanneer u secretaris bent, dan moet u waarschijnlijk agenda's en verslagen maken. Kennis op het niveau van Word gevorderden zal uw werk een stuk eenvoudiger maken.
 
Bent u penningmeester, dan moet u waarschijnlijk de begroting en financiële overzichten maken voor het bestuur. Misschien moet u ook wel de facturen voor de contributie maken. Kies dan voor Excel tot op Gevorderden niveau. Maak dan ook uw facturen in Excel, zodat u zeker weet dat er nooit meer rekenfouten in voorkomen.
 
Misschien moet u ook wel financiële analyses maken. Dat leert u in de cursus Excel Expert. Moet u ook de jaarcijfers presenteren op een ledenvergadering, dan kunt u daarvoor PowerPoint gebruiken. Voor een professionele presentatie moet u kennis en vaardigheden hebben op het niveau van PowerPoint Gevorderd.
 
Ik wil graag meer weten over Microsoft Office, maar ik heb het niet nodig voor mijn werk.
Voor u is het dan misschien voldoende om van Word, Excel en PowerPoint alleen de Basiscursus te volgen. U kunt kijken waar uw belangstelling ligt: schrijven, rekenen of presenteren. U kunt ook de meest onbekende kiezen. Later kunt u beslissen of u ook nog een gevorderdencursus wilt volgen. Afsluiten met een toets lijkt me in uw geval niet nodig.
 
Ik vind dat ik een achterstand heb. Die wil ik inlopen.
Misschien bent u dan van school gekomen toen computers nog niet zo normaal waren als nu of u hebt misschien werk gehad waar u geen computer hoefde te gebruiken.
 
Pak dan eerst de cursus op waarvan u vindt dat u de grootste achterstand hebt. Begin met de Basis. Doe dan van de andere cursussen de Basis. Dan hebt u een prima totaaloverzicht van de mogelijkheden. Kijk vervolgens van welke cursus u ook nog Gevorderd wilt volgen.
 
Ik heb een baan waarbij ik de computer niet veel nodig heb, maar ik zou wel een baan willen met meer administratieve taken.
Als er binnen uw bedrijf mogelijkheden zijn, dan kunt u navragen welke pakketten het belangrijkst zijn en waarin u zich het best verder kunt bekwamen. Misschien zijn er wel mogelijkheden (kleine) taken over te nemen of iemand te helpen. Dan doet u direct ervaring op. Laat weten dat u ambitie hebt!
 
Veel bedrijven maken gebruik van specifieke bedrijfssoftware. Daar biedt OfficeWise geen oplossing voor. Daarnaast zal het vaak gaan om Word, Excel en Outlook. Om die pakketten echt goed onder de knie te krijgen, is het belangrijk dat u de basis goed beheerst. In de praktijk zult u echter ook de cursussen op gevorderdenniveau afgerond moeten hebben. Afronden met een toets kan ook belangrijk zijn. U kunt dan met een certificaat uw bekwaamheid aantonen.
 
In vacatures wordt vaak "Goede kennis van Microsoft Office" gevraagd, soms zelfs een diploma.
Dat klopt. Er wordt vanuit gegaan dat u die pakketten beheerst. Dan zijn Word, Excel en Outlook de pakketten die het belangrijkste zijn. U zult die op Gevorderdenniveau moeten beheersen. U kunt het best eerst kijken wat het karakter van de functie is: meer administratief of meer financieel. In het eerste geval start u met Word en in het andere geval met Excel. Rond in 4-6 maanden voor één van die pakketten de Basis en Gevorderd af. Doe daarvoor ook de toets. U kunt uw certificaat dan toevoegen aan uw cv.
 
Als een diploma echt belangrijk is, dan kunt u het examen Microsoft Office Specialist doen. U hebt dan een wereldwijd erkend examen. Als u daarvoor belangstelling hebt, bel dan even.
 
Ik wil mijn kind een kick-start geven in het vervolgonderwijs, op stage of op de arbeidsmarkt.
OfficeWise is heel geschikt voor leerlingen/studenten op het MBO of HBO. Zit uw kind op de basisschool, dan kan hij/zij starten in groep 7. Wij adviseren om in dat jaar alleen PowerPoint te doen. In groep 8 kan worden gestart met Word Basis en na januari met Excel Basis.
 
Vanaf het Voortgezet Onderwijs en VMBO kunnen de Gevorderde trainingen worden opgepakt. MBO en HBO studenten zullen ook de Experttrainingen moeten volgen. In het bedrijfsleven is Excel heel belangrijk.
 
Heeft uw kind een uitdaging nodig? De cursussen zijn ook in het Engels, Spaans, Duits en Frans beschikbaar.
Met het behalen van een Microsoft Office Specialist examen verzekeren zij zich van een wereldwijd erkend diploma! Vraag naar de mogelijkheden.
 
In mijn POP (Persoonlijk ontwikkelingsplan) is opgenomen dat ik meer kennis en vaardigheden moet ontwikkelen op het gebied van Microsoft Office.
Meestal zal dan ook zijn aangegeven welke pakketten voor u relevant zijn. U zult dan kennis en vaardigheden op minimaal gevorderdenniveau op moeten doen. Misschien zelfs wel op het niveau van Expert. Het afleggen van een toets is dan ook relevant.

Hebt u meer of andere vragen? Neem dan snel contact op: 0182 - 633 123